Instruire Cuprins Cap.ant. Cap.crt. Pag.ant. Pag.urm. Cap.urm.

Aerul umed

Proprietatile termodinamice ale aerului umed se pot determina cu ajutorul diagramei entalpie-umiditate (i-x, sau h-x). Toate marimile si proprietatile termodinamice, ca si diagrama acestuia, au fost descrise detaliat in capitolul "Aerul umed" al cursului de termotehnica.

In continuare este prezentata o metoda mai moderna pentru determinarea parametrilor de stare ai aerului umed, utilizand programul CoolPack. Acesta permite utilizarea a doua module pentru determinarea proprietatilor aerului umed.

Prima varianta este utilizarea diagramei aerului umed in forma din imagine.


Diagrama I-x a aeului umed disponibila in programul CoolPack

O diferenta fundamentala a modului de utilizare a acestei diagrame, care poate fi considerata "inteligenta", este faptul ca la deplasarea cursorului in campul diagramei, valorile parametrilor starii indicate de cursor sunt in mod automat afisate in mod dinamic in partea inferioara a diagramei.

Pentru activarea diagramei, din meniul principal al programului se activeaza optiunea "Refrigeration Utilities - programe pentru calcule privid agentii frigorifici " si apoi se alege optiunea "I-x diagram - diagrama i-x".


Meniul "Refrigeration Utilities" cu optiunea "I-x diagram"

Inainde de activarea propriu-zisa a diagramei, se pot alege parametrii de configurare, prezentati in imagine.


Parametrii diagramei I-x

Semnificatia parametrilor este urmatoarea:

- Total pressure, PB [bar] - presiunea toatala a aerului umed;
- Min. temperature on saturation curve, T1 [C] - temperatura minima ce intersecteaza curba de saturatie;
- Max. temperature on saturation curve, T2 [C] - temperatura maxima ce intersecteaza curba de saturatie;
- Isotherm trough upper right corner, T3 [C] - izoterma care trece prin coltul din dreapta sus al diagramei (cea mai mare temperatura reprezentata pe diagrama);
- Inclination of isenthalps H - inclinarea izentalpelor;
- Max. number of isenthalps on I axis, NI - numarul maxim de izentalpe reprezentate pe diagrama;
- Max. number of isotherms on T axis, NT - numarul maxim de izoterme reprezentate pe diagrama;
- Max. number of x lines, NX - numarul maxim al liniilor de umiditate constanta reprezentate pe diagrama;
- Distance between RH-curves, DRH [%] - pasul cu care sunt reprezentate curbele de umiditate relativa constanta.

Dintre acesti parametri care permit configurarea dupa dorinta utilizatorului a campului reprezentat al diagramei, o importanta deosebita o reprezinta faptul ca se poate introduce valoarea presiunii aerului umed, ceea ce inseamna ca este posibila determinarea cu ajutorul acestei diagrame a parametrilor aerului umed comprimat, ceea ce este imposibil prin utilizarea diagramelor clasice, trasate de regula numai pentru presiunea de 1 bar.

A doua posibilitate de determinare a parametrilor aerului umed, este utilizarea optiunii "Properties for moist air - proprietatile aerului umed" din modulul "CoolTools: Auxiliary - Instrumente pentru tehnica frigului: Auxiliar", descris anterior. La selectarea acestei optiuni se lanseaza in executie un program avand interfata cuprinsa in fereastra "HUMID AIR PROPERTIES - PROPRIETATILE AERULUI UMED", prezentata in imagine.


Fereastra "HUMID AIR PROPERTIES "

Aceasta interfata este realizata prin mai multe ferestre care sunt prezentate in continuare.

Fereastra "h,x-DIAGRAM - diagrama h-x", prezinta alura curbelor care descriu parametrii aerului umed:

- Saturation curve - curba de saturatie;
- Const. Temperature (T) - curbele de temperatura constanta (izoterme);
- Const. Specific enthalpy (h) - curbele de entalpie specifica constanta (izentalpe);
- Const. Relative humidity (j) - curbele de umiditate relativa constanta;
- Const. Humidity ratio (x) - curbele de umiditate absoluta constanta.

In aceeasi fereastra este indicat si modul in care se determina valorile pentru:

- Wet temperature (TWET) - temperatura termometrului umed;
- Dewpoint temperature (TDEW) - temperatura punctului de roua.

Datele de intrare pe baza carora se pot determina parametrii aerului umed se pot introduce in ferestrele:

- TEMPERATURE - temperatura exprimata in [C];
- PRESSURE - presiunea exprimata la alegere in [kPa] sau in [bar];
- HUMIDITY - umiditatea exprimata la alegere prin:
     - Relative humidity [%] - umiditatea relativa;
     - Dew point temperature [C] - temperatura punctului de roua;
     - Wet temperature [C] - temperatura punctului de roua;
     - Humidity ratio [kg/kg] - umiditatea absoluta.

Valorile parametrilor termodinamici ai aerului umed sunt calculate automat in functie de valorile marimilor de intrare si sunt prezentate in ferestrele din prtea dreapta a interfetei:

- THERMODYNMIC PROPERTIES - proprietati termodinamice:
     - Temperature - temperatura [C];
     - Pressure - presiunea [kPa];
     - Relative humidity - umiditatea relativa [%];
     - Dewpoint temperature - temperatura punctului de roua [C];
     - Wet temperature - temperatura termometrului umed [C];
- SPECIFIC PROPERTIES (per kg dry air) - proprietati specifice (raportate la kilogramul de aer uscat);
     - Humidity ratio - umiditatea relativa [kg/kg];
     - Specific volume - volumul specific [m3/kg];
     - Density - densitatea [kg/m3];
     - Specific enthalpy - entalpia specifica [kJ/kg];
     - Specific heat capacity - caldura specifica [kJ/kgK];
- SPECIFIC PROPERTIES (per kg humid air); - proprietati specifice (raportate la kilogramul de aer umed);
     - Specific volume - volumul specific [m3/kg];
     - Density - densitatea [kg/m3];
- TRANSPORT PROPERTIES - proprietati de transport;
     - Dinamic viscosity - viscozitatea dinamica [Pa.s];
     - Kinematic viscosity - viscozitatea cinematica [m2/s];
     - Thermal conductivity - conductivitatea termica [W/mK].

Sub aceasta fereastra este afisat un mesaj care are semnificatia ca valorile pentru proprietatile de transport nu pot fi calculate pentru temperaturi sub -3C. Oricum, faptul ca aceste valori sunt calculate de program, reprezinta un mare castig, deoarece din diagramele uzuale, nu se pot determina valorile proprietatilor de transport, in nici un domeniu de temperaturi.

- SATURATION PRESSURE - presiunea de saturatie pSAT [kPa].

Avand in vedere flexibilitatea acestui modul al programului CoolPack, utilizarea lui este recomandata in orice situatii atunci cand trebuie efectuate calcule ale parametrilor aerului umed.


Instruire Cuprins Cap.ant. Cap.crt. Pag.ant. Pag.urm. Cap.urm.