Instruire Cuprins Cap.ant. Cap.crt. Pag.ant. Pag.urm. Cap.urm.

CALCULUL CICLURILOR FRIGORIFICE IN CONDITII REALE DE FUNCTIONARE- Introducere. Programul de calcul
- Date de intrare cu caracter obligatoriu
- Subracirea in condensator si supraincalzirea in vaporizator
- Supraincalzirea pe conducta de aspiratie
- Pierderile de presiune la aspiratie si refulare
- Schimbul intern de caldura
- Conditiile reale de functionare a compresorului
- Stari caracteristice
- Aplicatii propuse